TCG

Termeni si conditii generale

I. Dispoziţii generale

1. Prezentele dispoziţii generale de călătorie (denumite în continuare TCG) s-au încheiat între MKeys Holding Inc. și pasagerul pe de altă parte (denumit în continuare Pasager sau Pasageri), care vizitează site-ul și dorește să apeleze la serviciile Organizatorului de călătorii (Pasagerul/Pasagerii și Organizator de călătorii denumiți în continuare împreună Parte sau Părți).

2. Călătoriile organizate de Organizatorul de călătorii rămân sub incidența TCG și a prevederilor prezentului contract individual de călătorie.

3. TCG și Contractul individual de călătorie împreună reprezintă conținutul, prevederile și condițiile contractului de călătorie.

4. Descrierile, broșurile care nu sunt puse la dispoziția Pasagerului de către Organizatorul de călătorii, nu fac parte de contractul de călătorie și nu creează obligații pentru Organizatorul de călătorii, care nu este responsabil pentru executarea acestora.

5.Datele Organizatorului de călătorii:

Denumire companie: MKeys Holding Inc. Mkeys Travel, Divizia de călătorii a Mkeys Holding Inc.
Sediu: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958 County of Sussex, United State of America
Număr de înregistrare: 6164444

6. Portalele de călătorie cu privire la zonele internaţionale gestionate de Mkeys Holding sunt mkeystravel.com, besttour.pro, sightseeing.pro, besttravel.center, besttravel.asia

7.Organizatorul de călătorii va mandata pe CATRASYSTEM Societate cu răspundere limitată, ca în numele lui să opereze site-ul în cadrul unor servicii tehnice, respectiv să ofere servicii de IT On-line și Off-line, serviciu telefonic de asistență și alte servicii administrative pentru Organizatorul de călătorii, conform contractului. Catrasystem Kft. nu-și asumă nici un rol în procedura de organizare a călătoriilor, prin urmare Contractul de călătorie reprezintă un raport juridic bilateral încheiat exclusiv între Organizatorul de călătorii și Pasager. Catrasystem Kft. nu gestionează datele aferente contractului încheiat între Organizatorul de călătorii și Pasager. Prin urmare Catrasystem nu își asumă răspundere pentru contractele de călătorie încheiate pe site-ul operat de ea din punct de vedere tehnic.

8. Organizatorul de călătorii va mandata pe CATRASYSTEM Societate cu răspundere limitată să ofere servicii administrative financiar-contabile pentru Mkeys Holding Inc. conform contractului, sub incidența căruia CATRASYSTEM KFT. va asigura o interfață de plată Online (plată cu card bancar și prin transfer) pentru o terță parte (Mkeys Holding Inc.), împreună cu contul bancar tehnic de colectare aferent, de pe care poate efectua plăți în numele Mkeys Holding Inc., pe baza unor mandate specifice, care vor fi contabilizate ulterior.

Denumire companie: CATRASYSTEM Kft.
Sediu: 1037 Budapest, Bécsi út 85.
Nr. reg.la Reg. Comerțului: Cg. 01-09-175998
Cod fiscal: 24661410-2-41
Cont bancar: CIB Bank 10700598-68084192-51100005
Cont bancar tehnic de colectare: 10700598-68084192-51200002 IBAN HU47107005986808419251200002
CIB Bank cod SWIFT: CIBHHUHB
Telefon: +36-1-808-9108 [zile lucrătoare 9 – 17] E-mail: info@ro.mkeystravel.com
Site-uri pe zone lingvistice cu privire la TCG: mkeystravel.com, utazas.pro, repulojegy.pro, varoslatogatas.pro, nyaralas.pro

II. Crearea unui contract de călătorie

1. În cazul aplicaţiilor trimise prin completarea formularului pe site-ul Organizatorului de călătorii, contractul de călătorie se realizează împreună cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) Completarea și trimiterea Formularului de aplicare către Organizatorul de călătorii – pe baza instrucţiunilor de pe site, care împreună cu acceptarea condițiilor pachetului de călătorie înseamnă acceptarea TCG.
b) Confirmarea solicitării prin e-mail și înregistrarea acesteia de către Organizatorul de călătorii.
c) Plata taxei de participare de către Pasager, respectiv creditarea contului prestatorului de servicii de plată al Organizatorului de călătorii.
d) În cazul unui pachet de călătorie, comanda prin Site reprezintă comanda instantă a biletului de avion, care se face doar cu condițiile de anulare și modificare ale companiei aeriene în cauză, iar taxa de modificare și taxa adițională calculate pe baza condițiilor de anulare și modificare ale companiei aeriene pot fi modificate cu plata unei taxe administrative de +30€.

2.Pasagerul este în întregime responsabil pentru corectitudinea datelor pe formularul de aplicaţie furnizate de către acesta. În fiecare caz numele Pasagerului/Pasagerilor trebuie date aşa cum apar în cartea de identitate sau în paşaport. Pasagerul este responsabil pentru daunele care provin din erori materiale..

3. Pasagerul are dreptul de a transfera dreptul de participare la călătorie stabilit în contractul de călătorie către o persoană terță, care îndeplineşte condiţiile de călătorie prevăzute în contractul de călătorie. Pasagerul este obligat să informeze imediat Organizatorul de călătorii despre transfer. Cedentul și beneficiarul sunt responsabili pentru obligațiile contractuale apărute înainte de transfer și pentru costurile suplimentare justificate, apărute în urma transferului. Costurile de transfer sunt taxa de modificare +8.000ft taxă de administrare calculate pe baza condițiilor de modificare ale companiei aeriene și ale partenerului de cazare. Contractul de călătorie și eventualele modificări ale acestuia trebuie puse la dispoziția Pasagerului sub forma unui document în format electronic. Fișierele electronice în format pdf sunt considerate de către părți a fi documente electronice.

4. Organizatorul de călătorii informează Pasagerul că contractul privind transportul aerian de pasageri se încheie între Pasager și compania aeriană, chiar dacă rezervarea și achiziționarea biletului de avion se face cu asistența Organizatorului de călătorii. Prin urmare, în cazul rezervării biletului de avion, Organizatorul de călătorii are doar funcții de mediere, nu se încheie nici un contract între Organizatorul de călătorii și Pasager, contractul se încheie direct între compania aeriană și Pasager, cu condițiile stabilite de compania aeriană

5 Organizatorul de călătorii nu este responsabil pentru eventualele schimbări ale zborului în aceeaşi zi, nici pentru eventualele daune cauzate.

III. Taxa de participare și plata acesteia

1. Taxa de participare include taxele aferente serviciilor prevăzute în Contractul de călătorie și taxa de organizare al Organizatorului de călătorii.

2. La rezervare prin site, Pasagerul este obligat să plătească toată suma călătoriei.
Modalitatea de plată este oricare modalitate de plată disponibilă la rezervare (plată cu card sau transfer).

3. După trimiterea Contractului de călătorie și a facturii, Organizatorul de călătorii nu poate să crească prețul stabilit în Contractul de călătorie în nici un caz.

4. Organizatorul de călătorii își rezervă dreptul de a anunța uneori campanii de reducere din punct de vedere al politicilor de afaceri. În acest caz nu se schimbă condițiile contractuale de călătorie stabilite anterior pentru Pasager și Organizatorul de călătorii.

5. În cazul în care Pasagerul modifică oricare element al contractului de călătorie după încheierea acestuia, Organizatorul de călătorii își rezervă dreptul de a adăuga o taxă de modificare de 10€ în plus față de diferența de preț apărut în urma modificării.

IV. Retragerea de la Contractul de călătorie, renunțarea

1.

a) Cu excepția cazurilor nespecificate în prezentul contract, Pasagerul nu are dreptul de a se retrage de la contract, de a anula contractul și nu este îndreptățit la rambursare. Pasagerul ia cunoștință în mod expres de faptul că pachetele de călătorie oferite pe site-ul Organizatorului de călătorii sunt combinații de servicii disponibile în anumite perioade, care prin combinarea elementelor unor servicii formează pachete speciale. Însă aceste pachete sunt disponibile într-un număr limitat, în cazuri în care elementele pachetelor pot fi rezervate și la alte furnizori, independenți de Organizatorul de călătorii. Luând în considerare toate acestea, Organizatorul de călătorii nu poate garanta faptul că în momentul încheierii Contractului de călătorie (II.1 și II.2) pachetul achiziționat de Pasager poate fi rezervat. În cazul în care după plata taxei de participare Organizatorul de călătorii nu mai poate rezerva oricare element al pachetului la prețul dat, are dreptul de a se retrage de la contract în termen de 2 zile lucrătoare, rambursând întreaga taxă de participare. În acest caz Pasagerul nu este îndreptățit la despăgubire sau la dobândă. Prezenta prevedere se aplică și în cazul în care taxa de participare a fost plătită sau contractul a fost trimis înapoi în afara programului de lucru, și din această cauză Organizatorul de călătorii a putut iniția rezervarea doar în ziua următoare, în care rezervarea nu a mai fost posibilă din cauza creșterii prețului.ár nem lehetséges.

b) În cazul renunțării la serviciile incluse în taxa de participare și mediate de Organizatorul de călătorii, dacă condițiile de anulare ale furnizorului de servicii sunt mai stricte, se aplică acestea. În cazul în care anularea nu este posibilă conform condițiilor de anulare ale furnizorului de servicii, cazarea nu poate fi anulată și prețul acesteia nu poate fi rambursat. În cazul în care condițiile de anulare ale furnizorului de servicii sunt mai ușoare, acestea vor prevala.

c) Călătoria nu poate fi anulată cu 7 zile înainte de plecare, suma penalizării este valoarea 100% a comenzii.

2. . În cazul în care Organizatorul de călătorii dorește să modifice semnificativ condițiile importante ale contractului de călătorie înainte de plecare, din motive independente de voința sa, în mod specific, dacă creșterea prețului depășește 10%, este obligat să informeze imediat Pasagerul.

2.1. În acest caz, Pasagerul poate la alegere

a) să se retragă de la contractul de călătorie, sau

b) în cazul în care acceptă modificările cu modificarea prețului ca urmare a modificărilor, Părțile modifică Contractul de călătorie.

2.2. În cazul în care Pasagerul se retrage de la Contractul de călătorie din motivul prevăzut la punctul 2., este eligibil la drepturile stabilite la punctul 4.1, însă nu este îndreptățit la rambursare.

3. Dacă destinația sau traseul către destinație implică zone care după încheierea Contractului de călătorie nu sunt conforme cu cetățenia Pasagerului, respectiv cu țara de plecare a călătoriei stabilite în Contractul de călătorie – în privința prezentului TCG – este inclusă în următoarea categorie de către Ministerul Afacerilor Externe: „I. Nu se recomandă călătoria către următoarele țări și regiuni, Organizatorul de călătorii are dreptul de a oferi servicii înlocuitoare de aceeași valoare sau cu o valoare mai ridicată, sau de a se retrage de la contract, la alegerea sa. În cazul în care serviciile înlocuitoare au o valoare mai mică decât serviciile originale, Organizatorul de călătorii este obligat să ramburseze diferența de preț Pasagerului. În cazul în care Pasagerul insistă asupra călătoriei originale în pofida informării, și nu sunt obstacole juridice, poate călători pe răspunderea sa, despre care trebuie să dea o declarație în scris.

3.1. În cazul în care Pasagerul se retrage, Organizatorul de călătorii este obligat să ramburseze imediat toată suma plătită a taxei de participare.

3.2. A. Pasagerul nu are dreptul de a se retrage de la contract, iar Organizatorul de călătorii nu este obligat să ofere servicii înlocuitoare, dacă destinația sau traseul către destinație figurează în categoria „I. Nu se recomandă călătoria către următoarele țări și regiuni (publicate și anunțate de către Ministerul Afacerilor Externe.)” în momentul încheierii Contractului de călătorie. În cazul acestui punct se aplică de asemenea categorizarea pe baza cetățeniei și a țării de plecare prevăzute la punctul 3.

4. Organizatorul de călătorii are dreptul la anularea Contractului de călătorie, în cazul în care Pasagerul pune în pericol sau încalcă în mod intenționat sau din cauza unei neglijențe grave liniştea, interesele, integritatea fizică a altor pasageri, sau atunci când comportamentul pasagerului îngreunează semnificativ sau ar face imposibilă călătorirea cu aceasta, și nu încetează cu acest comportament nici după avertismentul reprezentantului Organizatorului de călătorii. Pasagerul este obligat să plătească către Organizatorul de călătorii și celelalte daune provocate în urma anulării.

V. Realizarea necorespunzătoare și răspunderea pentru daune

1. Organizatorul de călătorii nu este responsabil pentru efectuarea serviciilor asumate în Contractul de călătorie, cu excepția serviciului achiziționat cu rezervarea biletului de avion. În cazul în care Organizatorul de călătorii nu efectuează serviciile asumate conform Contractului de călătorie, este obligat să reducă proporțional taxa de participare.

2.În cazul călătoriilor în grup, Organizatorul de călătorii își rezervă dreptul la modificarea programului în ceea ce privește ordinea, dacă este necesar.

3. Organizatorul de călătorii nu este obligat să reducă taxa de participare, dacă Pasagerul nu utilizează serviciile sau o parte din servicii din propria inițiativă sau din propriile interese.

4. În cazul în care după începerea călătoriei Organizatorul de călătorii nu poate îndeplini o parte semnificativă a serviciilor stabilite în Contractul de călătorie, este obligat s-o înlocuiască cu alte servicii potrivite, de valoare similară.

5. În cazul îndeplinirii necorespunzătoare a serviciilor asumate în Contractul de călătorie, Pasagerul este obligat să comunice nemulțumirea lui către ghidul de turism, sau în lipsa acestuia către furnizorul local. Pasagerul este responsabil pentru daunele apărute în urma comunicării întârziate. În cazul în care furnizorul local nu a remediat deficiența, Pasagerul este obligat să informeze Organizatorul de călătorii.

6. Organizatorul de călătorii este responsabil pentru daunele apărute în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a Contractului de călătorie, cu excepția cazurilor în care neexecutarea respectiv executarea necorespunzătoare nu este din vina pasagerului, nici din vina partenerului utilizat
a) dacă deficiențele apărute în executarea contractului sunt cauzate de comportamentul Pasagerului
b) dacă deficiența este din cauza comportamentului unei persoane terțe, care nu are nici o legătură cu executarea serviciilor asumate în Contractul de călătorie, iar eroarea nu putea fi prevăzută de Organizatorul de călătorii în limitele a ceea ce se poate solicita în mod rezonabil
c) în caz de vis maior.
În cazul punctelor b) și c) Organizatorul de călătorii este obligat să ofere ajutor Pasagerului, dacă apar dificultăți.

7. Pasagerul este obligat să comunice în scris către Organizatorul de călătorii pretențiile lui în urma executării necorespunzătoare în termen de 8 zile de la sfârșitul călătoriei. Copia protocolului trebuie atașată raportului. Depășirea termenului limită duce la pierderea dreptului. Organizatorul de călătorii este obligat să informeze Pasagerul cu privire la poziția sa față de cele prezentate în raport, în termen de 30 de zile de la primirea raportului

8. Organizatorul de călătorii stabilește limita responsabilității pentru daunele provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului de călătorie, plata poate fi maxim valoarea dublă a taxei de participare.

9. În cazul în care Pasagerul a încheiat Contractul de călătorie prin mediator, pretențiile acestuia legat de garanția și executarea Contractului de călătorie trebuie raportate de mediator.

10. Organizatorul de călătorii este responsabil pentru comportamentul partenerului utilizat pentru executarea serviciilor, ca și cum el însuși ar fi acţionat, cu excepţia cazului în care responsabilitatea partenerului este limitată de o convenţie internaţională prevăzută în legislaţie. Organizatorul de călătorii informează Pasagerul că responsabilitatea partenerului este limitată de Convenţia din 28 mai 1999 pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional semnată la Montreal, Convenţia internațională și protocolul complementar din 12 octombrie 1929 semnată la Varsovia, Regulamentului (CE) nr. 889/2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

11. Pasagerul este responsabil indirect pentru daunele cauzate unor persoane terțe pe durata călătoriei.

VI. Drepturile și obligațiile pasagerului

1. Este responsabilitatea Pasagerului să plătească contravaloarea călătoriei conform instrucţiunilor agenţiei de turism.

2. Pasagerul are dreptul de a comunica în scris către Organizatorul de călătorii sau reprezentantul acestuia deficienţele și serviciile de altă calitate imediat după sesizare. Nu acceptăm reclamații ulterioare.

3. Pasagerul este obligat să respecte data plecării și data sosirii, locul, ora acestora, respectiv ora de întâlnire cu ghidul de turism pe durata șederii. În caz contrar, toate costurile cauzate de nerespectarea orelor de întâlnire vor fi suportate exclusiv de Pasager.

4. În cazul în care pe durata călătoriei Pasagerul renunţă la serviciile plătite din propria iniţiativă, sau nu utilizează anumite servicii din propriile interese, nu poate solicita despăgubire și nu este îndreptăţit la contravaloarea acestora.

5. Pasagerul care deranjează pe alți pasageri prin comportamentul său pe durata călătoriei și la unitatea de cazare, și nu-și schimbă atitudinea nici după multiple avertismente, poate fi exclus din călătorie, fără a fi îndreptăţit la despăgubire.

VII. Asigurări

1. Pasagerul este obligat să dispună de asigurări de accident, de boală și de bagaje (în continuare ABB) pe durata călătoriei. Organizatorul de călătorii atrage atenţia Pasagerului asupra faptului că în lipsa ABB, Pasagerul este exclusiv responsabil pentru daunele suportate și cauzate.

2. Organizatorul de călătorii informează Pasagerul că asigurarea de ABB nu este inclusă în taxa de participare, aceasta poate fi solicitată opțional plătind taxa aferentă acesteia.

3. Organizatorul de călătorii informează Pasagerul că asigurarea pentru anularea călătoriei nu este inclusă în taxa de participare, aceasta poate fi solicitată opțional plătind taxa aferentă acesteia.

VIII. Dispoziții diverse

1. Minorii sub 14 ani pot participa la călătorie doar cu participarea unui însoțitor adult. În cazul în care însoțitorul adult nu este tutorele minorului, condiția participării minorului la călătorie este declaraţia tutorelui sub forma unui act sub semnătură privată. Pentru participarea minorului cu vârsta între 14-18 de ani este nevoie de declaraţia tutorelui sub forma unui act sub semnătură privată.

2. Pasagerul este obligat să dețină și să poartă acte de călătorie și vize valabile, și să respecte normele de intrare și ieșire, respectiv legislația vamală.

3. Părțile se obligă să acționeze în colaborare, având în vedere interesele celeilalte Părți pe durata execuției Contractului de călătorie.

4. Părțile contractante sunt de acord ca eventualele litigii apărute în urma prezentului contract să fie soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri, însă în cazul în care acestea nu aduc rezultate, prevăd competența instanțelor din Statele Unite ale Americii, în particular supunerea sub competența exclusivă a instanței cu jurisdicție teritorială privind Organizatorul de călătorii.

Valabil din: 1 decembrie 2017